Lär vi oss av våra misstag? Hur ska vi gå tillväga för att på bästa sätt dra lärdom av våra laboratorieincidenter?

Denna SMI-dag kommer till stor del fokusera på rapporteringen av oönskade händelser – incidenter, tillbud och olyckor på laboratoriet. SMI-dagen om biosäkerhet vänder sig till läkare, mikrobiologer, forskare och annan personal vid laboratorier samt verksamheter med anknytning till smittskydd, infektionsbiologi vårdhygien samt andra som intresserar sig för frågor inom biosäkerhet.

Datum och tid
Tisdag 27 Maj 2008, kl. 09:00 till 16:15
Plats och lokal
Gard-aulan, Smittskyddsinstitutet (SMI), Nobels väg

Program och anmälan via SMI:s webbplats