En tysk kvinna som besökt Exuma, en av öarna i Bahamas, två veckor i mars, insjuknade efter hemkomsten i falciparum-malaria. Bahamas är inte endemiskt område för malaria, men enstaka fall har inträffat under senare år. Smittkälla kan vara besökare från Haiti, där malaria är endemiskt, som bär på sjukdomen och då vektormyggor finns på Bahamas kan smitta överföras. Malariaprofylax bedöms dock inte nödvändig för Bahamas-resenärer.

/Ragnhild Janzon, avd för epidemiologi

Läs mer
ProMed 16 april 2008: Malaria - Germany ex Bahamas (Great Exuma)