Under en kryssningsresa till Amsterdam från Göteborg 15-21 april har minst 50 av ca 400 passagerare insjuknat i kräkningar och diarréer. Passagerarna kommer från olika platser i Sverige samt även från andra länder.

Efter ankomst till Göteborg har Miljöförvaltningen utfört en inspektion på fartyget och enligt en befintlig beredskapsplan ombord har sanering utförts.
Provtagning av personer som insjuknat visar calicivirus.

/Per Follin, Bitr. Smittskyddsläkare, Göteborg, Sofia Andersson, Miljöförvaltningen, Göteborg