Forskare från hälsomyndigheterna i Bolivia har tillsammans med amerikanska kollegor karaktäriserat ”Chaparevirus”, ett nyupptäckt arenavirus som isolerats från serum från en patient som sedermera avled i infektionen.

I december 2003 och januari 2004 inträffade ett lokalt begränsat utbrott av hemorragisk feber (HF) i ett område vid floden Chapare nära staden Cochabamba i centrala Bolivia. Serumprover fanns tillgängliga från endast ett fall. Patienten, en 22-årig man, jordbrukare och skräddare, insjuknade med feber, huvudvärk, led- och muskelvärk och kräkningar den 3 januari 2004. Tillståndet förvärrades och hemorragiska symptom tillkom varefter patienten avled den 17 januari. Patienten hade bott i området i minst 4 år och hade inte rest eller träffat personer med liknande sjukdomssymptom de närmaste 4 veckorna före insjuknandet. Ingen i patientens familj/bostad eller andra nära kontakter insjuknade. Inledningsvis misstänktes gula febern eller dengue hemorragisk feber, men test för dessa virussjukdomar var negativa, liksom analys för Machupovirus eller relaterade arenavirus.

Prover skickades för virus isolering till P4-laboraturium i CDC, USA, för analys. Virusisolering och genetisk analys fastställde ett hittills okänt arenavirus som gavs namnet Chaparevirus.

Arenavirus överförs till människa företrädesvis via gnagare. Dessa virus kan delas in i två komplex – Gamla världen och Nya världen, där Lassa- och LCM- (Lymphocytic Choriomeningitis) virus utgör de viktigaste av de förra på grund av kopplingen till svår sjukdom hos människa. Till nya världens komplex hör Junín, Machupo, Guanarito och Sabiá virus; vilka orsakar Argentine, Bolivian, Venezuelan, respektive Brazilian HF. De tre förstnämnda virustyperna är kopplade till större utbrott av HF med obehandlad case-fatality över 30%. Den kliniska bilden är likartad för samtliga av dessa sjukdomar. Insjuknandet följer en inkubationsperiod av 1-2 veckor och tidiga symptom omfattar feber, illamående och muskelvärk. Efter 3-4 dagar tillstöter huvudvärk, ryggsmärtor, yrsel, kräkningar samt neurologiska och hemorragiska symptom.

Då det ovan beskrivna utbrottet inträffade i ett isolerat område på landsbygden har ingen detaljerad kartläggning av relaterade fall kunnat göras och man har inte heller kunnat artbestämma vektorn.

Ytterligare studier för att studera utbredning, patogenes och betydelse av Chaparevirus planeras.

/Andreas Heddini, Ali Mirazimi, Kunskapscentrum för mikrobiologisk beredskap (KCB)

Mer information:

Chapare Virus, a Newly Discovered Arenavirus Isolated from a Fatal Hemorrhagic Fever Case in Bolivia (publ. i PLoS Pathogens 2008-04-18)