15 mässlingsfall har nu konstaterats i Sverige under 2008, från Västerbotten i norr till Skåne i söder. Tre har anmälts denna vecka. Totalt nio har smittats utomlands, tre i Thailand, ett i Kina och övriga i olika europeiska länder. Sex personer har smittats i Sverige. Två av de insjuknade var vaccinerade mot mässling. Fyra av de insjuknade är barn under 1,5 år, som ännu inte hunnit vaccineras mot mässling, och de flesta av dessa har smittats utomlands.

Eftersom mässlingsaktiviteten i världen alltså verka fortsätta påminner vi om de råd vi tidigare givit:
- Personer som inte vet att de haft mässling och som inte vaccinerats bör vaccinera sig om de vill undgå infektion. De flesta oskyddade vuxna finns bland personer födda mellan 1960 och 1970.

- Småbarn som ska åka utomlands kan mässlingsvaccineras från 9 månaders ålder. Barn som vaccineras mellan 9 och 12 månaders måste få en ny spruta vid 1,5 års ålder för att få ett säkert skydd i framtiden.

- Personer med symtom på mässling (feber, hosta, ögoninflammation, utslag) ska läkarundersökas på infektionsklinik och inte på vanliga läkarmottagningar där de riskerar att smitta andra vårdsökande.

/Annika Linde, Avd för epidemiologi