På denna SMI-dag presenteras möjligheter till förbättringsarbete i kommunernas vård, omsorg och hemsjukvård avseende vårdhygien. Dessutom belyses de senaste problemen med antibiotikaresistenta bakterier, specifikt tas upp ESBL, MRSA och C. difficile.

Föreläsarna kommer från Socialstyrelsen, SMI och vårdhygien.

Dagen vänder sig till hygiensjuksköterskor, läkare, ST-läkare i klinisk bakteriologi och virologi, ST-läkare i infektionssjukdomar, personal inom smittskydd, landets medicinskt ansvariga sjuksköterskor (MAS) och andra som intresserar sig för vårdhygieniska frågor.

Program och anmälan på SMI:s webbplats