Hög tid för anmälan till denna SMI-dag som till stor del kommer att fokusera på rapporteringen av oönskade händelser – incidenter, tillbud och olyckor på laboratoriet. SMI-dagen om biosäkerhet vänder sig till läkare, mikrobiologer, forskare och annan personal vid laboratorier samt verksamheter med anknytning till smittskydd, infektionsbiologi, vårdhygien samt andra som intresserar sig för frågor inom biosäkerhet.

Datum och tid: Tisdag 27 Maj 2008, kl. 09:00-16:15
Plats och lokal: Smittskyddsinstitutet, Gard-aulan

Anmälan och program på SMI:s hemsida