På denna SMI-dag presenteras möjligheter till förbättringsarbete i kommunernas vård, omsorg och hemsjukvård avseende vårdhygien. Dessutom belyses de senaste problemen med antibiotikaresistenta bakterier, specifikt tas upp ESBL, MRSA och C.difficile. Dagen vänder sig till hygiensjuksköterskor, läkare, ST-läkare i klinisk bakteriologi och virologi, ST-läkare i infektionssjukdomar, personal inom smittskydd, landets medicinskt ansvariga sjuksköterskor (MAS) och andra som intresserar sig för vårdhygieniska frågor. Föreläsarna kommer från Socialstyrelsen, SMI och vårdhygien.

Anmälan och program på SMI:s hemsida