Östersjöenhetens uppdrag är att stödja svenska aktörer i att utveckla grannlandsamarbete inom inom bland annat smittskyddsfrågor i Sverige, Estland, Lettland, Litauen, Polen och de tre ryska regionerna St Petersburg, Leningrad och Kaliningrad.

Vi bistår med kontakter, råd och finansiellt stöd för att möjliggöra genomförande av t.ex. förstudier, kontaktseminarier, workshops, seminarier, konferenser, mässor etc.

För mer information om hur vi arbetar och hur ni ansöker om stöd se våra riktlinjer nedan eller se vår hemsida: www.sida/ostersjoenheten

Riktinjer