Landets laboratorier (1) och SMI övervakar sedan slutet av 2007 moxifloxacinresistenta C. difficile typ 027/NAP1 ( se länk ). Hittills har ca 270 moxifloxacinresistenta isolat från 12 laboratorier skickats till SMI varav 217 typats med PCR ribotypning. Av dessa 217 påträffas främst två typer, SE17 samt SE37 (se Figur). Typ SE17 är identisk med PCR ribotyp 012, en typ som enligt flera rapporter har spridigt sig i sjukhusmiljöer. Den återfinns främst i Örebro, Eskilstuna, Linköping och Göteborg. Typ SE37 har inte påträffats i någon större utsträckning tidigare och dess internationella beteckning är okänd. Den dominerar bland de moxifloxacinresistenta isolaten i Stockholm och har också påträffats i Uppsala. Frekvensen moxifloxacinresistenta C. difficile-isolat varierar geografiskt, från ca 2% till 20%. Inget moxifloxacinresistent isolat av den internationellt spridda PCR ribotyp 027 har påträffats hittills (2)

1. Isolat screenas på laboratorierna i Eskilstuna, Gävle, Göteborg, Halmstad, Jönköping, Karolinska Huddinge, Karolinska Solna, Linköping, Malmö, Uddevalla, Uppsala, Växjö, Västerås, Örebro och Luleå.

2. Moxifloxacinsensitiva stammar av PCR ribotyp 027 finns sedan tidigare isolerade i Sverige. I denna övervakning har vi valt att endast undersöka förekomsten av de moxifloxacinresistenta isolaten eftersom endast dessa finns beskrivna som utbrottsrelaterade i publikationer från Storbritannien, Holland, USA och Kanada ( se länk )

/Thomas Åkerlund, mikrobiolog, Karin Tegmark-Wisell, medicinskt ansvarig läkare, Sektionen för Antibiotikaresistens och Vårdhygien, Johan Struwe, överläkare, STRAMA