I Kina pågår ett stort utbrott av det vi kallar "höstblåsor". Detta är normalt en lindrig infektion som drabbar barn. De får blåsor i munnen och på händer och fötter, och i samband med det lindrig feber. Höstblåsor kan orsakas av olika medlemmar i den stora virusfamilj som kallas enterovirus. Utbrottet i Kina orsakas av enterovirus 71 (EV71). Enterovirus sprids främst genom att avföring från infekterade förorenar vatten eller livsmedel. I början av infektionen kan virus spridas genom droppar som uppstår när man hostar eller nyser. Det flesta enterovirus ger normalt lindriga infektioner, men ibland kan de angripa hjärtat eller nervsystemet. Polio är exempel på ett enterovirus, som hos 1 av ca 200 smittade ger en allvarlig förlamningssjukdom. Enterovirus 71 kan ibland ge polioliknade symtom, men det är mycket ovanligare än för polio.

Utbrottet av enterovirus 71 i Kina har drabbat 20 provinser. Man har tillfälligt gjort sjukdomen anmälningspliktig för sjukvården, och 16 788 fall har anmälts, varav 28 dödsfall. Det är inte rapporterat hur dödsfallen gått till, men troligen har infektionen drabbat nervsystemet. Man måste utgå från att det verkliga antalet sjuka är ofantligt mycket större än vad som rapporterats, eftersom få blir så sjuka att de måste söka sjukvård. Få av dem som blir smittade får dessutom symptom överhuvudtaget, och man kan räkna med att hundratusentals blivit infekterade.

Eftesom utbrottet drabbat nästan hela Kina med en befolkning som i grova tal är 100 gånger Sveriges betyder inte de 28 döda i Kina att någon i Sverige behöver bli dödligt sjuk om sjukdomen kommer hit. Risken att infekteras med viruset om man besöker Kina just nu är naturligtvis stor, men risken att få svår sjukdom är mycket liten. Det finns inget vaccin, och ingen behandling. God hygien, både när det gäller vatten, livsmedel och händer, är viktigt för att minska smittdosen och därmed hur allvarlig infektionen blir. De kinesiska myndigheterna ger nu råd om förbättrad hygien för att förhindra spridningen.

Enterovirus 71  har gett stora utbrott tidigare, främst i Sydostasien men även i Europa som i Bulgarien 1975, i Ungern 1978 och i Frankrike 1979. Det gav stora utbrott i Malaysia 1997 och i Taiwan 1998, Australien 1999, i Korea, Japan och Singapore 2000. Det finns flera varianter av detta virus och anledningen till stora utbrott kan vara genetiska förändringar av viruset som sker med tiden.

Tre genetiska varianter finns av enterovirus 71, A, B och C. Det är B och C cirkulerar globalt. Dessa indelas i sin tur in i undergrupper, B1-B4 och C1-C4. Man har väntat sig att C1 som börjat öka de senaste åren skulle orsaka nästa stora utbrott, men det är inte klarlagt om denna variant orsakar utbrottet i Kina. Typning av vilka undergrupper av enterovirus 71 som för närvarande finns i Sverige pågår nu på SMI .

/Helene Norder, Annika Linde, Smittskyddsinstitutet