Två fall av difteri rapporterades i Norge förra veckan. De insjuknade är barn i en familj som nyligen besökt Lettland. Båda barnen är födda i Norge men är inte vaccinerade mot difteri.

Difteri har blivit mycket sällsynt sjukdom i de flesta länder i Europa, men fortfarande rapporteras det flertal fall årligen i Lettland, Ukraina, Vitryssland och Ryssland.

/Tiia Lepp, Avd för epidemiologi, SMI

Läs mer:

MSIS-rapport nr 10, 2008 (Nyhetsbrev från Folkehelseinstituttet i Norge)

Smittskyddsinstitutets sjukdomsinformation om difteri