Första fallet av TBE för säsongen har nu diagnostiserats i Stockholm län och det är hög tid att vaccinera sig om man vistas i områden med risk för TBE, se karta www.smittskyddsenheten.nu . Det kan vara brist på vaccin på vissa mottagningar medan tillgången kan vara god på andra, så det finns fortfarande goda möjligheter att vaccinera sig.
Vaccinet är inte 100%-igt men ger ett bra skydd mot TBE.

/Mona Insulander, smittskyddssjuksköterska, Smittskyddsenheten i Stockholms län