OBS sista anmälningsdag 20/5!

Hög tid för anmälan till denna SMI-dag där möjligheter presenteras till förbättringsarbete i kommunernas vård, omsorg och hemsjukvård avseende vårdhygien. Dessutom belyses de senaste problemen med antibiotikaresistenta bakterier, specifikt tas upp ESBL, MRSA och C.difficile. Föreläsarna kommer från Socialstyrelsen, SMI och vårdhygien.

Dagen vänder sig till hygiensjuksköterskor, läkare, ST-läkare i Klinisk bakteriologi och virologi, ST-läkare i Infektionssjukdomar, personal inom smittskydd, landets medicinskt ansvariga sjuksköterskor (MAS) och andra som intresserar sig för vårdhygieniska frågor.

Länk till anmälan och program