Första fallet av Clostridium difficile-associerad diarré PCR ribotyp 027 har nu diagnostiserats i Uppsala län. Den insjuknande är en multisjuk kvinna som nyligen opererats i buken. Någon vecka efter operationen fick patienten besvär med diarréer. Under våren har hon antibiotikabehandlats ett flertal gånger med kinoloner.

Den viktigaste orsaken till svårare diarré i samband med antibiotikabehandling är överväxt av bakterien Clostridium difficile. Med vetskap om detta togs det ett prov för C. difficile, som var negativt. Efter knappt en vecka togs ett nytt prov. Det var då positivt för C. difficile PCR ribotyp 027. Tilläggas kan att kvinnan inte varit utomlands på många år.

Då moxifloxacinresistenta stammar av PCR ribotyp 027/NAP1 finns beskrivna som utbrottsrelaterade i sjukhusmiljöer från Storbritannien, Holland, USA och Kanada har Smittskyddsläkaren beslutat att denna virulenta form av C. difficile PCR ribotyp 027 skall vara lokalt anmälningspliktig och smittspårningspliktig i Uppsala län.

/Smittskyddseneheten, Landstinget i Uppsala län och Infektionskliniken, Akademiska sjukhuset, Uppsala