Antalet fall av klamydia i Sverige fortsätter att öka. Det är därför glädjande att i senaste numret av det elektroniska nyhetsbrevet Smittsant från Norrbotten läsa om hur man lyckats bryta utvecklingen där. Se artikeln nedan.
Anders Blaxhult

Positiv trend - antalet klamydiafall i Norrbotten minskar

Till vår glädje håller den positiva trenden att antalet rapporterade klamydiafall i Norrbotten minskar, fortfarande i sig, se figur 1 nedan.

Antalet partners som uppges vid smittspårning kring ett fall av klamydia används ofta som mått på kvaliteten av smittspårningen. Visserligen påverkar grad av promiskuitet detta mått, men vi har tidigare visat att resultaten blir markant olika under en och samma tidsperiod beroende på vilken yrkesgrupp som den som smittspårar tillhör och på hur många fall per år han/hon smittspårar. Då vi inte sett någon naturlig koppling mellan patienternas promiskuitet och vem som smittspårar, har vi använt antalet spårade partners per indexfall som kvalitetsmått på smittspårningen. Som framgår av figur 2 nedan har kvaliteten på smittspårningen kring fall av klamydia blivit bättre i Norrbotten. Ett viktigt skäl till detta är den centraliserade smittspårning som vi successivt infört i Norrbotten sedan hösten 2007.

I landstingets ” Handlingsplan för sexuellt överförda infektioner i Norrbotten ” anges doxycyklin som förstahandsval vid behandling av klamydiainfektioner. Följsamheten till den rekommendationen är nu mycket bra, se figur 3 nedan.

/Anders Österlund, smittskyddsläkare, Norrbottens läns landsting