Kombinationsvaccinet MPR kan med fördel användas istället då ett ökat skydd mot mässling och påssjuka erbjuds samtidigt

Monovalent rubellavaccin erbjuds till kvinnor postpartum, som saknar säker immunitet mot rubella (< 10 IU/mL). Rubella-specifika antikroppar analyseras i MVC-sera åtminstone under första graviditeten hos alla svenska kvinnor och under första graviditeten i Sverige hos kvinnor som flyttat till Sverige. I flera landsting analyseras rubella-specifika antikroppar vid samtliga graviditeter. Postpartum vaccination har utförts i Sverige sedan 1974. Denna vaccination har bidragit till att rubellainfektioner i stort sett utrotats i Sverige.

Vaccinproducenten SanofiPasteurMSD meddelar nu att det monovalenta rubellavaccinet Rudivax® för närvarande är slut i Sverige. De har haft svårigheter med kylkedjan i produktionen. Ny leverans kommer först i juli, 2008. Tills dess kan man mycket väl använda kombinationsvaccinet MPR vid postpartum vaccination. Flera stora länder använder endast MPR för postpartum vaccination. Fördelen med att använda MPR-vaccinet är att man samtidigt erbjuder en påfyllnad av skyddet mot mässling och röda hund.

/Kari Johansen, överläkare, Virologiska avdelningen