Smittskyddsinstitutets epidemiologiska årsrapport och verksamhetsberättelse är nu publicerade och kan beställas eller laddas ned via hemsidan

Epidemiologisk årsrapport 2007
Verksamhetsberättelse 2007