Under våren insjuknade en person i Göteborg med feber och tecken på hud- och mjukdelsinfektion efter bett av en vildkatt. Odling från bettsåret visade "rikligt med grampositiva kocker". Peroral penicillinbehandling gavs och infektionen läkte ut. Typningen av odlingsfyndet visade senare att infektionen orsakats av Corynebacterium ulcerans, en bakterie som även bildar difteritoxin. I EU:s falldefinition av difteri är isolering av såväl toxinbildande C. diphtheriae som C. ulcerans från kliniskt prov laboratoriekriterium för diagnosen difteri. Den aktuella katten undersöktes av veterinär och bakterieodlingar är genomförda.

Corynebacterium ulcerans är en ovanlig bakterie som främst kan återfinnas hos vilda eller tama djur. Ett trettiotal humanfall finns beskrivna i världen och det har även rapporterats dödsfall. Inga tidigare humanfall finns beskrivna i Skandinavien.

/Leif Dotevall, Bitr smittskyddsläkare, Göteborg