Från och med 10 juni gäller ny prislista för den speciella diagnostiken vid SMI. Den senaste prisändringen ägde rum i mars 2007. Ändringarna har skett i samråd med Ekonomistyrningsverket.

SMI utför speciell diagnostik av viktig betydelse för smittskyddet. Denna diagnostik är sådan som regelmässigt inte utförs av andra svenska laboratorier, p.g.a. hög risk för laboratoriesmitta eller för att sjukdomen är så sällsynt att ett enskilt laboratorium inte kan upprätthålla kompetens inom området.

Prislistan kan laddas ner från SMI:s webbplats .