I början av maj insjuknade en person i Fjällbacka i TBE. Också smittorten är Fjällbacka, sannolikt från ett fästingbett i mitten av april. Denna del av Bohuslän är inte tidigare känd som TBE-endemisk. Dock diagnostiserades redan för ett par år sedan en annan patient med TBE, där Fjällbacka var en av ett par möjliga smittorter. Osäkerheten kring fallet gjorde att vi inte gick ut med detta som en nyhet då. Risken att ett fästingbett i Fjällbacka med omnejd skall orsaka symtomgivande TBE-sjukdom är dock fortfarande mycket liten. Dessutom är välansade gräsmattor och kala klippor ingen fästingmiljö.

Varje år har vi de sista decenniet diagnostiserat TBE-fall i Västra Götaland-regionen och dessa har en tendens att öka i antal. Flest smittas i närområdet till sjöarna Vänern och Vättern och på fastlandet väster om Kungälv. Antalet upptäckta fall år 2006 och 2007 var 18 respektive 16 stycken.

/ Peter Nolskog, bitr. smittskyddsläkare i Västra Götalandsregionen