Hans uppgift är bland annat att samordna de mikrobiologiska laboratoriernas referensfunktion i Sverige. Han började på SMI den 19 maj och kommer att vara projektanställd 50% i två år.
– Förhoppningsvis ska det leda till en bättre struktur för svensk mikrobiologi. Vi behöver ett tydligt nätverk med referensfunktioner, säger Magnus Thore.
Magnus Thore är klinisk bakteriolog och överläkare. Han har tidigare lett en statlig utredning om laboratoriernas referensfunktion. Sedan 1983 har han arbetat på mikrobiologiska laboratoriet i Västerås och sedan 1994 har han varit chef där, vilket han fortsätter att vara 50%.

En viktig uppgift för honom på SMI innebär att driva arbetet med de så kallade ” gula böckerna ”. Just nu pågår en revidering av gula boken om STI och den beräknas vara klar i år.
– Tillsammans med Lars Engstrand och Björn Herrmann planeras även en SMI-dag med en konsesusdiskussion om gula boken om STI, säger Magnus Thore.
Magnus Thore har sedan 20 år tillbaka även varit engagerad i vårdhygien och kommer att arbeta med dessa frågor tillsammans med Karin Tegmark Wisell och Kerstin Mannerquist.