Mer än var tredje barn i åldersgruppen 0-6 år fick antibiotika i öppenvård någon gång under 2007. Motsvarande siffra för hela svenska befolkningen var 25 procent. Det visar statistik från Stramas och Smittskyddsinstitutets gemensamma Swedres-rapport 2007 (A report on Swedish Antimicrobial Utilisation and Resistance in Human Medicine). I rapporten återges statistik över antibiotikaförbrukningen från län och kommuner i Sverige samt nationella och länsvisa data över antibiotikaresistens.

Ladda ner rapporten
Ladda ner svensk sammanfattning av rapporten