SMI är i höst värd för en internationell konferens ”Epidemiology and Transmission of VTEC and Other pathogenic Escherichia coli”, som samarrangeras med ett europeiskt nätverk, Pathogenic E.coli Network (PEN). Sista dag att skicka in ”abstract” för muntlig presentation är 23 juni, medan 25 juli gäller för poster. Sista dag för att anmäla sitt deltagande är 29 augusti. Instruktioner för anmälan och ”abstracts” samt övrig information finns på följande länk: http://www.pen-europe.eu

Målgrupp för mötet är epidemiologer, smittskyddspersonal, bakteriologer/mikrobiologer, veterinärer och liknande yrkesgrupper. Passa på att träffa kolleger från hela Europa och övriga världen på hemmaplan, lyssna på inbjudna föreläsare och bli uppdaterade i ett angeläget ämne. Det är också ett ypperligt tillfälle att få presentera egna data.

/Sven Löfdahl, chefsmikrobiolog, KCB