En av effekterna av klimatförändringar kan vara att klimatet i Sverige blir allt varmare och torrare. Det gör att tropiska sjukdomar som vi tidigare varit förskonade från kan etablera sig här. En del av dessa sjukdomar sprids med hjälp av myggor och fästningar. Dessutom kan de få hjälp av fåglar eller andra djur och på så vis färdas över landsgränser.

– Därför har vi skapat ett europeiskt nätverk för att utbyta kunskap om sjukdomarna så som Rift Valley blödarfeber, West Nile feber och Krim-Kongo blödarfeber, säger Ali Mirazimi, sektionschef/temaledare vid KCB, Kunskapscentrum för mikrobiologisk beredskap, och en av initiativtagarna till nätverket.

Den 26 juni träffas nätverket för ett startmöte i Istanbul. Nätverket finansieras av EU-medel under kommande treårsperiod.

Läs mer på SMI:s webbsida