Socialstyrelsen har nu, efter ett långt och mödosamt arbete tillsammans med oss, smittskyddsläkare och mikrobiologiska laboratorier, publicerat falldefinitioner för de sjukdomar som är anmälningspliktiga enligt Smittskyddslagen (se Socialstyrelsens webbplats ). Vi rekommenderar varmt publikationen som sommarläsning till alla berörda! Vi på redaktionen vill samtidigt önska alla läsare en Glad Midsommar och en lagom varm, vilsam semester!

/Annika Linde, Ragnhild Janzon