Krisberedskapsmyndigheten, Smittskyddsinstitutet och Statens Veterinärmedicinska Anstalt har givit dokumentärfilmaren Staffan Hildebrand i uppdrag att dokumentera olika aspekter som berör den svenska pandemiberedskapen. Nu kan du ladda ner materialet på webben.

Webbplatsen kommer att fungera som en utåtriktad onlinekanal, och omfattar i första steget dels de elva filmer som hittills producerat och som ingår i 2007 års Tema-DVD och dels nya intervjuer som spelats in under maj-juni 2008.

Ladda ner filmer och läs mer om Dokumentation Pandemi