– 17 % färre fall än samma period 2007

Under första halvåret 2008 anmäldes 208 fall av hivinfektion (126 män och 82 kvinnor) till Smittskyddsinstitutet. Motsvarande siffra 2007 var 252 fall och medeltalet för femårsperioden 2003-2007 var 195 fall. Totalt har det anmälts 8 220 fall av hiv (5 742 män, 2 467 kvinnor, 11 okänt kön) och av dem lever omkring 4 500 i Sverige idag.

Under 2008 rapporterades 123 personer som invandrat till Sverige med hivinfektion. För samma period föregående år rapporterades 133 fall och i medeltal har 111 rapporterats under den gångna femårsperioden. Antalet boende i Sverige vid smittillfället som anmälts med hivinfektion under första halvåret 2008 var 73 jämfört med 107 föregående år och i medeltal 70 under den gångna femårsperioden.

Sex mellan män

Antalet anmälda fall bland män som har sex med män var under första halvåret 2008 48 stycken jämfört med 63 under motsvarande period 2007 och i medeltal 44 fall under den gångna femårsperioden. Den ökning som setts under den senaste femårsperioden förefaller därmed ha avstannat.

Intravenöst missbruk

15 personer anmäldes som smittade genom intravenöst missbruk första halvåret jämfört med 30 under motsvarande period förra året och i genomsnitt 14 under den gångna femårsperioden. Från det utbrott som senaste åren skett framför allt i Stockholm rapporteras nu få nya fall.

Heterosexuell smittväg

Av sammanlagt 99 anmälda fall av heterosexuell smitta under första halvåret 2008 var 34 stycken bosatta i Sverige vid smittillfället jämfört med 30 föregående år och i genomsnitt 26 under den gångna femårsperioden. Totala antalet är litet men till skillnad från de övriga grupperna sker här en viss ökning även under 2008.

Aids

Totalt finns 2 209 anmälda fall av aids till och med juni 2008.

Kontakt:

  • Malin Arneborn , epidemiolog, Avdelningen för epidemiologi, 08-457 23 00
  • Anders Blaxhult , överläkare, Avdelningen för epidemiologi, 08-457 23 00