Dagens Nyheter (DN) 15/7 kommenterar att en amerikansk forskargrupp funnit ett samband mellan att i barndomen infekteras med Helicobacter pylori och att få ett skydd mot astma. Detta är ytterligare en av de många studier som ligger i linje med den s.k. hygienhypotesen från 1990-talet. Den säger att vår ökade hygien är en viktig orsak till den ökade allergiutvecklingen i västvärlden.

Tidigare har olika vatten- eller livsmedelsburna infektioner, till exempel hepatit A och toxoplasma visats ha samband med skydd mot allergi i samma grad som helicobacter i den nya studien, och även Epstein-Barrvirus-infektion, som smittar genom saliv tidigt i livet, kan ha en skyddande effekt. Det kan också vara viktigt vilka tarmbakterier som överförs från mor till barn i samband med förlossningen, men ännu finns motstridiga resultat kring hur viktigt detta är. Det är också mycket osäkert om det har någon allergiskyddande effekt att utsättas för mycket luftvägsinfektioner.

Ett farligt budskap sprids, baserat på hygienhypotesen. Det kan sammanfattas: lev smutsigare och bli friskare!

Är det någon som känner till något land med låg hygienisk standard där människor är friskare och lever längre än i Sverige? Man kanske undgår en del allergier om man lever smutsigt, men i stället kan man dra på sig livshotande mag-tarminfektioner som salmonellos inklusive tyfoid- och paratyfoidfeber, dysenteri, campylobakterios och EHEC. I sommar har ett litet barn avlidit i EHEC-infektion i Sverige. Det var en mycket tragisk händelse. Det kan bli många fler om vi minskar på det skydd vi byggt upp i Sverige mot tarmsmittor.

Farorna är flera. Helicobakterinfektionen, som den aktuella artikeln i DN rörde, kan ge upphov till magcancer. Tuberkulos, Q-feber, brucellos, m.fl. som kan spridas genom opasteuriserad mjölk kan även de ge livshotande infektioner. Polio och andra besvärliga virusinfektioner med mag-tarmkanalen som inkörsport sprids genom vatten och dålig hygien.

Sist men inte minst: när man tillåter mag-tarminfektioner att spridas fritt tillåter man också spridning av antibiotikaresistenta bakterier såsom ESBL, tarmbakterier som smittats med antibiotikaresistensgener, och vancomycinresistenta enterokocker (VRE). Den höga frekvensen antibiotikaresistens i länder med låg hygienisk standard förklaras inte bara av stor och kanske felaktigt antibiotikabehandling. Spridningen av mag-tarmbakterier, orsakad av orent vatten, felbehandlade livsmedel och bristande sanitära förhållanden – i hemmen och inom vården – innefattar spridning av resistenta bakterier. Dessa ligger sedan på lur, och kommer att dominera bakteriefloran när den infekterade behandlas antibiotika.

Evolutionen går fortare än vi någonsin tror. Ökningen av allergier i västvärlden verkar nu ha avstannat. Det är faktiskt möjligt att vi kan leva både utan livshotande infektioner och utan att bli allergiska på sikt om vi anpassas till det hygieniska samhället - och det är en chans vi måste ta!

Vad vi vet idag är förbättrad hygien det enda bra sättet vi har att minska spridningen av sjukdomsframkallande bakterier, såväl antibiotikaresistenta som känsliga! I ytterligare en tidningsartikel denna vecka (Hallandsposten 16/7) beskrivs hur mycket pengar och lidande som sparats genom ökad sjukhushygien i Halland. Vi har globalt en mycket låg förekomst av resistenta bakterier och få barn och unga som dör av mag-tarminfektioner i Sverige. Vi har länge haft förhållandevis god hygien, inte minst när det gäller livsmedel och vård. Den kan och bör bli ännu bättre. Låt oss följa Hallands exempel och öka handhygienen i stället för att försämra vårt hälsoläge genom att leva smutsigare!

/Annika Linde, statsepidemiolog

Länkar till artiklarna:

DN 15 juli: Magsårsbakterie kan skydda mot astma

Hallandsposten 14 juli: Halland bland de bästa på att förebygga ”sjukhussjuka”