Under 2008 har en ökad förekomst av Krim-Kongo hemorragisk feber (CCHF) beskrivits i Turkiet. CCHF är den enda av de virala hemorragiska febersjukdomarna som förekommer epidemiskt i Europa.
En ökning av antalet fall har setts i flera länder i östra och sydöstra Europa. Risken för den vanlige resenären är mycket låg men till exempel personer med turkiskt ursprung kan besöka släktingar som lever på landsbygden där risken är större. Det är därför viktigt för både resenärer och sjukvården i Sverige att ha kunskap om sjukdomens förekomst.

Sammanlagt uppges 37 dödsfall ha inträffat under den gångna tvåmånadersperioden i Turkiet. Flest sjukdomsfall rapporteras från landets centrala provinser i Anatolien. Enstaka dödsfall finns också rapporterat från nordöstra Grekland. Eftersom smittan sprids med fästingar har hälsovårdsministeriet gått ut med råd för att förhindra fästingbett samt uppmaning att genast kontakta sjukvård för att få hjälp att ta bort eventuella fästingar. Den bitne uppmanas också genast kontakta sjukvård om symptom som feber, huvudvärk, illamående, kräkningar eller diarréer skulle uppträda dagarna efter fästingkontakt.

/Anders Blaxhult

Läs mer på SMI:s webbplats:

Information om epidemier och utbrott