Antalet rapporterade fynd av norovirus minskar nu för varje vecka. Vid halvårsskiftet fanns det dock fortfarande problem med norovirusinfektioner på några vårdinstitutioner, och under en vecka rapporterades ett 30-tal fall från hela landet. Sedan starten av den frivilliga rapporteringen av norovirus hösten 2003 ser man att perioden augusti-september är den tid med lägst antal norovirusfynd. Endast sporadiska fynd brukar rapporteras från vården, medan rapporter om mat- och vattensmitta ökar i antal.

Bilden av den gångna vintern tycks variera mellan landets regioner, allt från relativt lugn till stora bekymmer. Detta visar sig också om vi jämför antalet rapporterade norovirusfynd från de större laboratorierna vintrarna 2006-07 och 2007-08. Den gångna säsongen rapporterades flest virusfynd från viruslaboratoriet vid Sahlgrenska sjukhuset, där man uppvisar mer än dubbelt så många fynd jämfört med 2006-07. Malmö minskar något, medan KS Solna och KS Huddinge samt Umeå rapporterar mer än halverat antalet virusfynd. Även om många faktorer kan påverka provtagning och antalet fynd, så pekar ändå siffrorna mot ganska stora regionala skillnader. De typningar som gjorts under säsongen ger ingen förklaring till dessa skillnader. Det tycks vara en total dominans av den norovirusstam G2.4 2006b, som gjorde entré under 2006.

I virusfamiljen calicivirus återfinns förutom norovirus även sapovirus. Under åren 2002-2004 orsakade sapovirus åtskilliga utbrott av magsjuka inom vården. Tidigare ansågs sapovirus främst drabba riktigt små barn, men en ny virusvariant kom att orsaka sjukdom även bland medelålders och gamla. Efter 2004 identifierades sapovirus endast sporadiskt, men vid årsskiftet 2007-08 blev åter dags för sapovirusfynd i diagnostiken. Fram till nu har sapovirus påvisats i 185 fall vid de tre laboratorier (Sahlgrenska, Umeå och SMI) som utför denna diagnostik i rutinen. Det är säkert så att ett relativt stort antal sapovirusfall förblir odiagnostiserade. Symtombilden vid sapovirusinfektion tycks likna den man får av norovirus, vissa rapporter tyder på ett mer långdraget förlopp. Barn och vuxna/äldre finns bland de insjuknade och även personalen drabbas vid sjukhusutbrott.

/Kjell-Olof Hedlund, Kunskapscentrum för Mikrobiologisk Beredskap