Following a long period of slow progress in the vaccine field, several new and promising vaccines are now being introduced or developed. In many countries the paediatric vaccination programmes now include pneumococcal vaccine and vaccines against varicellae, human papillomavirus and rotavirus infections. In other fields there are intensive research, e.g. to develop vaccines against dengue, tuberculosis, malaria and HIV.

This Berzelius symposium will give a broad overview of both the immunological findings enabling the development of new vaccines and adjuvants and the clinical use of new vaccines.

The meeting is organized by the Swedish Society of Medicine, The Swedish Insitute of Infectious Disease Control, and GlaxoSmithKline.

For programme and registration please visit the web site of the Swedish Society of Medicine

Om symposierna: Berzeliussymposier har arrangerats sedan 1984 och ger möjlighet för läkare och forskare att arrangera internationella vetenskapliga möten. Mötena brukar vanligen omfatta 2-3 dagar inom områden som är av stor betydelse för samhället och där svensk forskning bidragit väsentligt. Symposierna hålls på engelska och vänder sig till såväl läkare och övrig sjukvårdspersonal som till politiker och beslutsfattare.