350 fall av gonorré (285 män och 65 kvinnor) rapporterades under perioden januari-juni 2008. Ingen större skillnad i antal ses i jämförelse med samma period 2007 (figur 1).

Bland män har 10 fler fall rapporterats totalt detta första halvår jämfört med samma period 2007 (tabell 1). En ökning kan ses i antal fall bland män både vad gäller heterosexuell smitta och män som har smittats genom sex med annan man, men totalt sett är smittväg bättre rapporterad detta halvår jämfört med samma halvår 2007 (37 män med okänd smittväg 2007 jämfört med 15 män med okänd smittväg 2008) vilket gör det svårt att jämföra siffrorna.

Tabell 1 Rapporterad smittväg bland män jan-jun 2007 samt 2008
Smittväg jan-jun 2007 jan-jun 2008
Heterosexuell 142 163
Homosexuell 96 107
Okänd eller annan 37 15
Totalt 275 285

Av de 107 män som smittats genom sex med annan man har 92 (86 %) rapporterats smittade i Sverige. Av dessa 92 har 77 rapporterats från Stockholm, fem från Skåne, fyra från Västra Götaland och resterande enstaka fall är spridda i övriga landet.

Av de 163 heterosexuellt smittade männen har 71 (44 %) rapporterats smittade i Sverige detta första halvår. Efter Sverige är det vanligaste smittlandet bland heterosexuellt smittade män Thailand, där 44 av 163 rapporterats blivit smittade (27 %). Därefter kommer Filippinerna med 11 fall (7 %).

Av de 65 kvinnorna rapporteras 41 vara smittade i Sverige (63 %), sex kvinnor i övriga Europa, nio i Asien, två i Sydamerika och för sju kvinnor är smittlandet okänt.

Medelåldern för kvinnor är detta första halvår 25 (24 samma period 2007), 31 för heterosexuella män (31 samma period 2007) och 32 för män som smittats genom sex med annan man (31 samma period 2007).

/Frida Hansdotter, Anders Blaxhult, Avd för epidemiologi, SMI