I år har hittills (080820) 93 TBE-fall anmälts i Sverige, vilket är exakt samma antal som rapporterades under samma period förra året. Alla med angivet smittland har infekterats i Sverige.

TBE-säsongen började ovanligt tidigt, redan i april, med ett fåtal fall, men som vanligt kom toppen under juli och augusti.

Majoriteten av fallen har smittats i Stockholms, Södermanlands och Uppsala län, både längs Östersjökusten och i Mälarens mellersta och östra del. Under året har ett tiotal personer insjuknat efter fästingbett på Västkusten, runt Vänern, Vättern, i Östergötland och på Gotska Sandön. Mest anmärkningsvärt är att två personer har blivit smittade i Dalarna, söder om Borlänge. Tidigare har endast ett fall anmälts som säkert blivit TBE-infekterat i Dalarna och det var förra året.

TBE fortsätter alltså att dyka upp i nya områden. Det gör det mycket viktigt att man tänker på TBE vid fall av misstänkt viral meningoencefalit, även när det gäller patienter som inte vistats inom traditionella TBE-områden, och som inte är medvetna om fästingsexposition. Under senare år har sjukdomen inträffat hos adekvat vaccinerade, speciellt hos personer över 60 år. Vaccination utesluter alltså inte TBE-infektion.

Diagnostiken sker i första hand genom påvisande av TBE-specifikt IgM i serum, och analysen utförs numera vid flera mikrobiologiska laboratorier. Vid misstänkta vaccinationsgenombrott kan specialanalys vid Smittskyddsinstitutet behövas.

Skyddsåtgärder mot fästingbett

Använd stövlar och långbyxor, med byxbenen nedstoppade i stövelskaften om du vistas i miljö med mycket fästingar. En skjorta, nedstoppad i byxlinningen, ger ett gott skydd.

TBE-vaccination kan rekommenderas till fastboende och sommarboende samt personer som vistas i skog och mark i områden med smittrisk. Var smitta förkommit och vaccinationsråd för olika regioner kan man hitta på landstingens smittskyddsenheters hemsidor , och man kan också direkt kontakta respektive smittskyddsenhet.

Även resenärer som skall vistas på Åland, i Baltikum eller i särskilda riskområden i Central- och Östeuropa bör vaccineras.

/Marika Hjertqvist, Avd för epidemiologi