Länsveterinären, Jordbruksverket och Statens Veterinärmedicinska Anstalt har allt sedan förra sommaren försökt bemästra ett utbrott av S. Reading hos kor, grisar och ankor med kraftfulla åtgärder bl.a. i form av utslaktningar av smittade djur. Man har dock försökt spara avelsdjur och mjölkbesättningar med hjälp av avspärrning av gårdarna och med andra restriktioner.

Trots alla åtgärder har man under våren/sommaren fått tecken på spridning och via utvidgad provtagning på gårdar i området har man konstaterat smitta på fem gårdar. Smittan har nu även påvisats i vatten från bäckar i närområdet.

Under fjolåret förekom två humanfall av S. Reading i Skåne vilka inte gick att koppla till djuren. Smittskydd Skåne har därefter fortlöpande följt salmonellatypningarna och det har inte förekommit något humanfall förrän juni 2008 då smittan konstaterades hos en person som arbetat mycket nära smittade djur. Därefter har under sommaren konstaterats ytterligare fyra fall varav ett äldre par där vi trots mycket noggrann analys inte kunnat hitta någon koppling till djuren eller miljön omkring dem.

Däremot har även två barn, 1-2 år gamla, varit sjuka i S. Reading. Båda är boende i det aktuella området och har anamnes på att de suttit på marken och de kan mycket väl ha fått i sig djurexkrementer från marken.

Närliggande vårdcentraler är informerade om att vara generösa med faecesodlingar vid tarmsymtom.

Alla nydiagnosticerade inhemska salmonellor prickas omgående ut på karta då typningen kan ta tid. I dagsläget inga nya misstänkta fall i området.

Smittskydd Skåne har tillsammans med Länsveterinären och i samråd med SVA och Jordbruksverket lagt ut en information på respektive hemsidor.

Informationsskyltar på strategiska platser håller på att sättas upp via Miljöförvaltningen i Svedala.

Jordbruksverket gick ut med information till jägare förra veckan då rådjursjakten i området startade föregående helg, både hygieninstruktioner och en önskan om att få in prover från rådjur för analys. Jordbruksverket kommer även att ta till nya åtgärder för att bemästra Readingutbrottet.

/Håkan Ringberg, bitr. smittskyddsläkare, Smittskydd Skåne

Länkar:

Jordbruksverket, SJV
Statens Veterinärmedicinska Anstalt, SVA