Ett stort utbrott (ca 130 fall) med Salmonella Agona har rapporterats från Irland och Storbritannien. Produkterna kommer från Irland och det rör sig om produkter av kyckling, nötkött och bacon och samtliga har tagits bort från marknaden.

Enligt rapport från Livsmedelsverket, har endast strimlat nötkött importerats till Sverige och bara levererats till snabbmatkedjan Subway. Aktuell produkt har återkallats av Subway.

Hittills i år har 14 inhemska fall av S. Agona rapporterats i Sverige. Endast två av dem har samma undertyp (PFGE) som den aktuella utbrottsstammen på Irland. Det är dock oklart om fallen kan kopplas direkt den aktuella produkten. Dock rör det sig i båda fallen om personer som ofta äter ute.

/Yvonne Andersson, Avd för epidemiologi

Läs mer:

Livmedelsverket
Health Protection Surveillance Centre Ireland
Food Safety Authority of Ireland