I Kanada pågår nu ett utbrott av listerios kopplat till köttprodukter från en av landets största livsmedelsproducenter. Enligt de senaste siffrorna på Public Health Agency of Canadas hemsida är man nu uppe i 20 bekräftade och 30 misstänkta fall. Sex dödsfall har bekräftats där listeria har varit orsaken och ytterligare nio dödsfall är under utredning. Det finns i dagsläget inget som tyder på att utbrottet sträcker sig utanför Kanadas gränser.

Listerios orsakas av bakterien Listeria monocytogenes som är vanligt förekommande i vår omgivning. Den kan finnas i jord, vatten och i tarmarna hos djur och människor. Människor kan smittas via infekterade djur eller livsmedel. Bakterien kan tillväxa i kylskåpstemperatur och utgör därför en risk i livsmedel med lång hållbarhetstid i kylskåp. Typiska risklivsmedel kan vara opastöriserade ostar, kallrökt eller gravad lax, vacuumförpackade charkprodukter och färdiglagade kötträtter.

Sjukdomsbilden kan variera men orsakar som lindrigast influensaliknande symtom och som värst blodförgiftning och hjärnhinneinflammation. Främst personer med nedsatt immunförsvar, äldre människor och gravida och deras foster eller nyfödda barn drabbas.

År 2007 anmäldes 56 fall av listeriainfektion i Sverige vilket var något högre än normalt. De flesta fallen tillhörde åldersgruppen 70 år och uppåt. Under året smittades fem gravida kvinnor och i två av fallen ledde infektionen till intrauterin fosterdöd.

Hittills i år har 42 fall anmälts till Smittskyddsinstitutet. En klar majoritet är äldre personer och/eller immunosupprimerade. Endast en kvinna med nyfött barn har smittats.

/Sofie Ivarsson, Avd. för Epidemiologi, SMI