Hittills i år har SMI tagit emot 103 anmälningar av harpest. Även om antalet harpestfall alltid varierar kraftigt mellan åren, är detta ovanligt många anmälningar och man får gå tillbaka i statistiken till toppåret 2003 för att hitta en lika hög siffra vid denna tid på året. Det är framförallt under augusti månad som rapporterna kommit in.

Tidsmässigt kan man se ett skifte i spridningen av fall över landet. I början av året insjuknade ett tiotal personer på Västkusten, medan augustitoppen fullständigt domineras av personer som infekterats i norra delen av landet och då företrädesvis i Gävleborgs län. I mellersta Sverige har fallen droppat in långsamt under hela perioden.

Sålunda tycks harpesten, i alla fall tillfälligt, ha dragit sig tillbaka till de områden där infektionen tidigare förekom endemiskt efter att under det senaste decenniet ha smugit sig alltmer söderut i landet. Det är fortfarande oklart vad som ligger bakom denna geografiska spridning, varför infektionen dyker upp på vissa ställen under vissa tidpunkter, samt var bakterien gömmer sig mellan dessa tillfällen.

/Marika Hjertqvist, Avd. för Epidemiologi, SMI