Ett 100-tal personer har insjuknat med feber, magkramper och diarréer efter att ha ätit på restaurangen i Svenskt Näringslivs hus på Östermalm i Stockholm. Några personer har behövt sjukhusvård. Eftersom de flesta insjuknade under tiden 20 – 21 augusti är det mest sannolikt att något livsmedel som serverats under dagarna 18 – 20 augusti kan vara orsaken till smittan.

Flera av dem som insjuknat har lämnat prov för mikrobiologisk analys och de resultat som hittills är klara visar växt av Shigella sonnei.

I Sverige diagnostiseras årligen cirka 400 – 500 fall av shigellos varav 100 – 150 i Stockholms län, 85 – 90 % utlandssmittade. Det är ytterligt ovanligt med så stora utbrott av shigellos i Sverige och detta är kanske det största vi haft under modern tid.

Genom en web-enkätundersökning hoppas vi nu kunna finna en misstänkt smittkälla. Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen i Stockholms stad har inspekterat köket och inte funnit några brister i de hygieniska rutinerna. Samarbetet med restaurangköket har varit mycket bra och underlättat utredningen.

(Insjukningskurvan baserar sig på de web-enkätsvar som inkommit fram till kl. 15 den 27/8 och då fanns det 69 personer som angivit att de insjuknat med mag-tarmsymtom, det är dessa personers insjukningstidpunkt som diagrammet speglar.)

/Bo Svenungsson, bitr. smittskyddsläkare, Mona Insulander, smittskyddssjuksköterska, Birgitta de Jong, epidemiolog, Smittskyddsenheten, Stockholm