Två parisare har drabbats av malaria trots att de inte varit utanför landets gränser. De drabbade, som är ett yngre par, insjuknade med feber, huvudvärk och kräkningar den 18 augusti då de befann sig i Saint-Raphael i södra Frankrike. De sökte sjukvård i Nice där diagnosen kunde ställas och har nu återhämtat sig efter behandling. Insjuknandet kom fem dagar efter att paret hade lämnat Paris där de hade besökt vänner 7 kilometer från Charles de Gaulle-flygplatsen. Hälsomyndigheterna har genomfört entomologiska undersökningar i området kring Saint-Raphael för att ta reda på om inhemsk transmission skulle kunna vara möjlig, men hittills har man inte kunna finna stöd för detta, utan allt talar för att det rör sig om flygplatsmalaria.

Flygplatsmalaria är ovanligt och regelmässigt sprayande med insektsmedel i flygplanskabiner utgör ett förhållandevis effektivt skydd. Infekterade myggor kan dock följa med i bagage, lastutrymmen eller på annat sätt undgå sprayning. Mellan 1977 och 1999 har man registrerat 28 fall av flygplatsmalaria i Frankrike, dvs omkring 1 fall per år. Någon ökning kan inte ses.

Mot bakgrund av ständigt växande internationell flygtrafik är det naturligtvis viktigt att följa utvecklingen inte minst vad gäller resistenutveckling hos myggan mot de vanligaste insekticiderna. Trots att resistens mot pyrethroider är vanligt hos Anopheles gambiae i Västafrika tycks de permethrinbaserade aerosolerna fortfarande ge gott skydd, men övervakning är av stor vikt.

/Andreas Heddini, Kunskapscentrum för mikrobiologisk beredskap, SMI

Läs mer:

ProMed 1/9 2008: Malaria, airport - France