I nummer 4/08 kan du läsa om att även Sverige nu har resistenta löss, liksom de riktlinjer Smittskyddsinstitutets Johan Lindh föreslår. Vi får också veta att kvinnor globalt underdiagnostiseras när det gäller tbc. Och så får vi möta Hans Rosling i en värld där inget ser ut som man i allmänhet tror. Men du kan också få reda på allt du behöver om leishmaniasis och denguefeber.

Klicka in dig på www.smittskydd.se : läs och beställ!

Det senaste numrets innehåll:

• Resistenta löss nu även i Sverige
Smittskyddsinstitutet har funnit löss resistenta mot det vanligaste giftet mot löss.
Riktlinjer för behandling av löss.

• TBC: Kvinnor blir ofta underdiagnostiserade
Att kvinnor inte syns i den globala statistiken kan förklara att antalet tuberkulosfall inte minskar.

• Fladdermusjakt ger rabiessvar
Allt pekar på att även Sverige har fladdermöss som är bärare av rabies/lyssavirus. Det gäller att fånga och provta så många som möjligt för att kunna beräkna risken för människor. (Finns på www.smittskydd.se )

• Porträttet: Folk fattar inte hur det egentligen ser ut
Det finns inga u- och i-länder. Och mitt i all elände går det faktiskt framåt för planeten. Möt Hans Rosling.

OBS! Vill du läsa en artikel, kontakta redaktör Marco Morner på fornamn.efternamn@smi.se för ett gratis provnummer eller prenumeration.

Mer ur det nya numret:

  • Leishmaniasis är en försummad sjukdom på frammarsch
    350 miljoner människor i 88 länder befinner sig i riskzonen. Visceral leishmaniasis är en svår sjukdom men kan behandlas kostnadseffektivt. Hudleishmaniasis å andra sidan smittar allt fler, inte minst genom ökade migrationsströmmar till följd av krig. Sjukdomen medför både medicinska och sociala komplikationer.
  • Dengue feber utmanar sjukvården i Argentina
    Förebyggande arbete med utbildning och förbättrad sanitet är det enda som kan stoppa dengueutvecklingen i norra Argentina. Kunskaperna finns men resurserna saknas.
  • Krönika: Hans Ottosson. Svenskt smittskydd bör utredas förutsättningslöst. (Finns på www.smittskydd.se )

Glöm inte att du kan söka i Smittskydds arkiv på www.smittskydd.se . Där kan du förstås också hantera och teckna din prenumeration.