Rekommendationerna för malariaprofylax har uppdaterats. Dokumentet medföljer som bilaga till det nya numret av Smittskydd (nr 4/2008) men kan även laddas ner eller beställas via SMI:s hemsida.