Huvudlöss blir allt vanligare i vårt skandinaviska samhälle. Under dagen kommer vi att diskutera riktlinjer för behandling av löss och hur vi skall arbeta i framtiden för att nå en samsyn inom de skandinaviska länderna för behandling. Presentation av nya behandlingar och vad vi vet om resistenta löss inom Skandinavien kommer även att ges.

Föredrag kommer att ges på engelska.
Föredragen vänder sig till skolsköterskor, läkare och annan personal inom smittskydd.

Datum och tid: Måndagen den 17 november, kl. 09.00-15.30
Plats och lokal: Gard-aulan, Smittskyddsinstitutet,
Anmälan och program finns på SMI:s hemsida under Kalendarium