Via ProMed kom 31/8 2008 information om ett stort gastroenteritutbrott med närmare 1000 drabbade i Montenegro och Serbien. Två unga kvinnor hade avlidit. Norovirus misstänktes vara orsakande agens. Dödsfall hos yngre vuxna sekundärt till norovirus är mycket ovanligt.

I Halland har vi sedan 5/8 2008 fått sex anmälningar enligt Smittskyddslagen om EHEC med angivna smittorter i länder inom forna Jugoslavien. Alla sex anmälda har etniskt ursprung i de aktuella länderna och har insjuknat i samband med besök hos släktingar där. Alla har haft symtom väl förenliga med EHEC. Fyra av de sex är små barn 4 mån till drygt ett år gamla, 15 åring och en vuxen.

I Halland är E. coli O157, VT 2-positiva stammar det vanligaste lokala fyndet vid smitta med EHEC i Halland. De sex aktuella patienterna är alla VT1-toxin positiva. O-typerna varierar och har bara delvis kunnat bestämmas. Två stycken är endast PCR-positiva, där EHEC-stammen inte har kunnat isoleras och därför inte O-typas. Två kopplade fall hade E. coli O26, en O166 och ett fall ännu så länge bestämd som icke-O157.

I den ursprungliga informationen angavs smitta från Montenegro och Serbien.
För fallen i Halland anges Montenegro som smittland i två fall och Kosovo i tre fall. Kosovo är en del av Montenegro. Sarajevo i Bosnien-Hercegovina anges som smittort för ett fall. Detta senare fall var också positivt för Salmonella enteritidis.

Antalet anmälda fall i Halland i år skiljer sig från de föregående åren 2004 till 2007. Under dessa år har nio fall anmälts från forna Jugoslavien. Fem av dessa har typats som O157, VT 1 och 2 positiva, ett fall var icke-O157 och VT 1 positivt samt tre icke typade.

Denna rapport skickades till ProMed samma dag som ursprungsmeddelandet och är ett exempel på betydelsen av snabb epidemiologisk information över gränserna.

/Mats Erntell, smittskyddsläkare, Smittskydd Halland