På denna SMI-dag avhandlas olika aspekter på STI utgående från remissupplagan av den reviderade ”gula boken” I 6 (STI), 2:a upplagan 2008. Bland annat tas den för olika STI-agens försämrade epidemiologiska situationen upp liksom Socialstyrelsens nya handlingsplan för att förhindra spridning av STI. Är traditionell smittspårning effektiv eller är det bortkastade pengar?

Vaccin finns ännu inte mot HIV, men är kanske på väg, medan vaccin mot HPV finns på marknaden. Mikrobiologisk diagnostik av HPV kommer sannolikt att ersätta traditionell cytologisk diagnostik och bidra till en effektiv kamp mot cervixcancer. Patientnära direktdiagnostik av olika STI utförs i ökande omfattning. Hur bra är dessa så kallade PNA-tester? Dagen avslutas med genomgång av föreslagen referensmetodik och traditionell konsensusdiskussion.

SMI-dagen vänder sig till läkare, ST-läkare i klinisk bakteriologi och virologi, venereologer, barnmorskor, biomedicinska analytiker, personal på STI- och ungdomsmottagningar samt personal inom smittskydd.

Datum: Tisdagen den 30 september 2008
Plats och lokal: Gard-aulan, Smittskyddsinstitutet

OBS! Sista anmälningsdag: 19 september
Program och anmälan via SMI:s hemsida