I Lilla Edets kommun har många personer insjuknat med magsjuka den senaste veckan, minst 500, men många fler har drabbats. De flesta insjuknade under tisdagen den 9 september men fortfarande insjuknar en del personer.

Det virus som orsakar vinterkräksjuka (calicivirus) har konstaterats i prover från insjuknade personer. Omfattningen av utbrottet tyder på att dricksvattnet kan vara orsaken. I prover från det kommunala dricksvattnet, som utgörs av renat vatten från Göta älv, har varken bakterier, parasiter eller virus påvisats. Även vattnet från älven har analyserats och där har man funnit tecken på att vattnet påverkats, vilket kan bero på de kraftiga regn som förkommit i området. Under lördagen den 6 september observerades ett område med toalettpapper och avföring flytande i älven 2 km uppströms vattenverkets intag. Detta kan också ha påverkat vattnets kvalitet. Analys av vattenprover pågår på SMI.

De boende i Lilla Edet har rekommenderats att koka dricksvattnet, men kan i övrigt använda vattnet för dusch och handtvätt.

För mer information: Smittskyddsenheten Västra Götaland