I mitten av vecka 38 påvisades vid mikrobiologen, Karolinska universitetsjukhuset, Solna det första influensa A-fallet för säsongen. Provet kom ifrån en medelålders man i Stockholmsregionen som inte har varit utomlands den senaste månaden. Han hade influensaliknande symtom. Detta prov är nu karaktäriserat. Det är en H3N2 som liknar de stammar som har cirkulerat i Sverige under det två senaste säsongerna ( se figur 1 ). Stammen liknar den som ingår i årets vaccin, H3/Brisbane/190/2007. Den är känsligt för neuraminidashämmarna Relenza® och Tamiflu®, dock resistent mot licenspreparatet amantadin. Amantadin används inte i Sverige och resistenta H3N2 stammar har cirkulerat i Världen sedan 2002-2003.

Vad kommer nu detta innebära för årets influensasäsong? Eftersom förra säsongen (2007-2008) dominerades av influensa B och influensa A/H1N1 kan man vänta sig att ett större antal personer är naiva för H3N2, dock liknar denna stam de influensa A/H3N2 stammar som har cirkulerat tidigare säsonger. På ESWI (European Scientific Working group on Influenza) konferensen i Portugal (14-17 september) presenterade C. Ringholz från NIH, Bethesda att tre av fem gånger som H3N2 har förändrats mer än normalt har varit efter en säsong som dominerats av A/H1N1 eller B. De hade studerat cirkulerande H3N2 stammar från 1990. Vi ser ingen tendens att det har uppkommit någon större förändring. Den 22 september beslutade WHO att den vaccinstammar som skall ingå i södra halvklotets influensavaccin för 2009 är de som ingår i det vaccin som vi använder inför denna säsong. Även detta tyder på att inga nya varianter av H3N2 har börjat cirkulerar.

/Maria Brytting (SMI), Maria Rotzén Östlund (Karolinska, Solna)