350 miljoner människor i 88 länder riskerar att drabbas av leishmaniasis. Varje år insjuknar omkring två miljoner i infektionen och 70 000 avlider, främst utsatta människor i utvecklingsländer. Sjukdomen riskerar dessutom att spridas till nya områden genom folkomflyttningar och klimatförändringar.

Artiklar om Leishmaniasis

Leishmaniasis – försummad sjukdom på frammarsch
En svår sjukdom som kan behandlas kostnadseffektivt
Amerikansk hudleishmaniasis aggressivare