Magisterutbildningen i smittskydd och vårdhygien är avslutad. Utbildningen är ersatt av en ny diplomutbildning i vårdhygien och smittskydd och genomförs i samarbete med Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap, NHV, i Göteborg. På SMI:s hemsida kan man nu ta del av uppsatser från den avslutade magisterutbildningen, fjorton bidrag har publicerats hittills.