Den 19 september fick Smittskyddsenheten i Stockholm rapport om att 16 av 23 personer insjuknat med tarmsymtom efter en gemensam festmiddag den 5 september. Ytterligare fem personer som ätit i personalmatsalen, inkluderande personer som arbetar i köket, insjuknade. Symtomen, som dominerades av frekventa, vattentunna diarréer, debuterade under dagarna 11-14 september, se insjukningskurva (Figur). Många hade symtom längre än en vecka och tre personer blev inlagda på sjukhus för uppvätskning. Personalen insjuknade samtidigt med gästerna och ingen i köket har uppgett tarmsymtom under eller strax före den 5 september.

En enkät har skickats ut till alla gäster och personal med frågor om symtom och vad man ätit, baserat på menyn som bestod av antingen oxfilé, klyftpotatis, baconomlindade haricots vertes och bearnaisesås eller som alternativ lax, potatis, vitvinssås och röd sparris. Som avslutning serverades tårta. Barnen åt hamburgare eller köttbullar som huvudrätt. Enkäten som skickades ut till gästerna gav dem valet att antingen svara på bifogad pappersenkät eller att svara via en länk på nätet. Resultaten från enkätundersökningen är ännu inte slutgiltigt sammanställda då svar fortfarande inkommer. Hittills har 18 av 23  gäster besvarat enkäten, 15 via länk och 3 via post. Av dessa uppger 12 personer (66 %) att de insjuknat med mag-tarmsymtom. Alla har fått diarréer. Övriga symtom hos de sjuka personerna är: magont 100 %, illamående 90 %, huvudvärk 75 %, kräkningar 50 % samt feber 33 %.

Av 20 gäster och 4 personal som provtagits var 12 respektive 4 personer positiva för Cryptosporidium species. Isolatet har senare typats till Cryptosporidium parvum (Marianne Lebbad, SMI). Analys för bakterier utföll negativt.

De vanligaste humanpatogena arterna av Cryptosporidium spp är Cryptosporidium hominis, som troligen endast är humanpatogen, och den bovina formen, Cryptosporidium parvum, som kan infektera de flesta däggdjur inklusive människa. Utbrott av cryptosporidios har främst associerats med smitta via dricksvatten men även via bassängvatten och badplatser i insjöar.

Oocystorna är resistenta mot klor i de koncentrationer som används i dricksvatten och bassängbad. Vid livsmedelsassocierad smitta har det oftast rört sig om frukt eller grönsaker som bevattnats med förorenat vatten men även t.ex. opastöriserad äppelmust och i något enstaka fall har smittan kunnat associeras till en ”food-handler” (1,2). I augusti 2002 inträffade i Stockholms län ett bassängassocierat utbrott av cryptosporidios som drabbade uppskattningsvis 800 - 1 000 individer, framför allt barn. Antalet sekundärfall uppgick till ca 10 %.

Sedan 1 juli 2004 är infektionen anmälningspliktig sjukdom enligt smittskyddslagen och 2007 rapporterades 97 fall (65 % utlandssmitta) i Stockholms län, de flesta sporadiska men 20 fall tillhörde ett troligt vattenburet utbrott i samband med en konferensresa och 12 fall tillhörde ett utbrott på förskola, där barnen badat i gemensam ”plaskpool” en het sommarvecka.

Diagnostiken av cryptosporidios kräver specialfärgning för att parasiten ska kunna identifieras i mikroskop och sådan specialfärgning görs inte rutinmässigt på laboratoriet utan specifik frågeställning. Därför kan man förmoda att antalet rapporterade fall är underskattat. Vi vill rekommendera att provtagning avseende cryptosporidier utförs vid utbrott med vattniga diarréer och att diagnosen även beaktas vid sporadiska fall med denna sjukdomsbild, fr.a. vid långdragna symtom.

/Mona Insulander, Birgitta de Jong, Bo Svenungsson, Smittskyddsenheten, Stockholm

Referenser
1. Smith HV, Cacciò SM, Cook N, et al. Cryptosporidium and Giardia as foodborne zoonoses. Vet Parasitol. 2007;149:29-40
2. Quiroz ES, Bern C, MacArthur JR, et al. An outbreak of cryptosporidiosis linked to a foodhandler. J Infect Dis 2000;181:695-700.